Yönetim

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Gül
Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğrt. Üyesi Ceren Küçükuysal
Bölüm Kurulu Prof. Murat GÜL
(Bölüm Başkanı ve Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU 
(Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Gonca KUŞCU 
(Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. İlkay KUŞCU 
(Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ 
(Coğrafi Bİlgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğrt. Üyesi Ceren KÜÇÜKUYSAL
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
>