Vizyon ve Misyon

Ülke sınırlarını aşan bir meslek anlayışına sahip, yeryüzünün ve doğal kaynakların araştırılmasında ve kullanımında, güvenli, ekolojik ve ekonomik çözümler üretebilen, öğrenimlerini disiplinlerarası düzeyde kullanabilen jeoloji mühendisleri yetiştirmek; bununla birlikte, uluslararası düzeyde bir işbirliğiyle, yer bilimlerinin güncel sorunlarına yönelik bilimsel araştırmalar yürütmek ve bu bilgi birikimiyle kamusal ve endüstriyel faaliyetlere bilimsel destek sağlamaktır.

Yer bilimleri alanında insanlığa yararlı bireyler yetiştirmek ve bilgi üretmek amacıyla öncü bir öğretim ve araştırma programı yürütmek.

 
>