Akademik Personel

Murat GÜL
Prof.Dr.
Bölüm Başkanı, Genel Jeoloji A.B.D. Başkanı
Ceren KÜÇÜKUYSAL
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı, Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Semih GURSU
Prof.Dr.
Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Fikret KAÇAROĞLU
Prof.Dr.
Uygulamalı Jeoloji A.B.D. Başkanı
Ergun KARACAN
Prof.Dr.
Uygulamalı Jeoloji A.B.D
İlkay KUŞCU
Prof.Dr.
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D. Başkanı
Gonca KUŞCU
Prof.Dr.
Mineraloji ve Petrografi A.B.D. Başkanı
Bedri KURTULUŞ
Doç.Dr.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama A.B.D. Başkanı
Özgür AVŞAR
Doç.Dr.
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Murat Ersen AKSOY
Doktor Öğretim Üyesi
Genel Jeoloji A.B.D
Jean-Luc REGNİER
Doktor Öğretim Üyesi
Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Sena AKÇER-ÖN
Doç.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D
Esra ÇETİN
Araş.Gör.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D
Özlem YILMAZ-AKSOY
Öğretim Görevlisi
Genel Jeoloji A.B.D
Ali ALUÇ
Araştırma Görevlisi
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Mustafa Erde BİLİR
Araştırma Görevlisi
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Mehmet ÇAM
Araştırma Görevlisi
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Göksu USLULAR
Araştırma Görevlisi
Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Zeki Bora ÖN
Araş.Gör.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D
Orkun TÜRE
Araştırma Görevlisi
Genel Jeoloji A.B.D
>