Akademik Personel

Sena AKÇER-ÖN
Doç.Dr.
Bölüm Başkanı, Genel Jeoloji A.B.D
Fikret KAÇAROĞLU
Prof.Dr.
Uygulamalı Jeoloji A.B.D. Başkanı
Ergun KARACAN
Prof.Dr.
Uygulamalı Jeoloji A.B.D
İlkay KUŞCU
Prof.Dr.
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D. Başkanı
Murat GÜL
Prof.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D. Başkanı
Gonca KUŞCU
Prof.Dr.
Mineraloji ve Petrografi A.B.D. Başkanı
Semih GURSU
Prof.Dr.
Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Bedri KURTULUŞ
Doç.Dr.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama A.B.D. Başkanı
Özgür AVŞAR
Doç.Dr.
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Ceren KÜÇÜKUYSAL
Doktor Öğretim Üyesi
Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Esra ÇETİN
Araş.Gör.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D
Zeki Bora ÖN
Araş.Gör.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D
Özlem YILMAZ-AKSOY
Öğr.Gör.Dr.
Genel Jeoloji A.B.D
Mustafa Erde BİLİR
Araştırma Görevlisi
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Göksu USLULAR
Araştırma Görevlisi
Mineraloji ve Petrografi A.B.D
Mehmet ÇAM
Araştırma Görevlisi
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
Orkun TÜRE
Araştırma Görevlisi
Genel Jeoloji A.B.D
Ali ALUÇ
Araştırma Görevlisi
Maden Yatakları ve Jeokimya A.B.D
>