GEOE 2017 Yaz Stajı Duyurusu

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017 YAZ STAJI DUYURUSU - 1

 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Stajları Yönergesi uyarınca, öğrenimleri sırasında 60 gün zorunlu staj yapmakla yükümlüdür. Öğrencilerimiz stajlarını ikinci sınıftan başlamak üzere, öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar, devlet kurumlarında, özel şirketlerde veya bölümümüzde (öğretim üyelerimizin projelerinde görev alarak) yapabilmektedir.

2017 yılı yaz aylarında staj yapacak olan öğrencilerimizin aşağıda maddeler halinde belirtilen işlemleri yerine getirmeleri ve belirtilen konulara uymaları duyurulur.

 

1- Zorunlu stajların yapılmasında genel uygulama, 60 günlük stajın iki bölüm halinde yapılmasıdır (Birinci staj: 2. sınıfta 30 gün, ikinci staj: 3. veya 4. sınıfta 30 gün şeklinde).

2- Birinci stajını yapacak 2. sınıf öğrencilerimizin bölümümüzün eğitim-öğretim programındaki 1. ve 2. sınıf zorunlu mesleki derslerini almış olmalıdır. İkinci stajını yapacak 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizin bölümümüzün eğitim-öğretim programındaki 1. , 2. ve 3. sınıf zorunlu mesleki derslerini almış olmalıdır.

3- Öğrencilerimiz staj yapmak istedikleri kurumlara (devlet kurumu, özel şirket veya bölüm öğretim üyelerine) başvurularını yapmalıdırlar.

4- Staj yapmak istedikleri kurum, öğrenciden staj yapma zorunluluğunu belirten bölümünden alınmış bir yazı isterse, “İlgili Makama” hitaben hazırlanmış yazı (Ek-1) öğrenciye verilmektedir. Bu yazı Staj Komisyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.

5- Öğrencilerimiz, ekteki (Ek-2) “Staj Kabul Formu”nu eksiksiz şekilde doldurarak ve formun alt kısmındaki soruları cevaplatarak (evet/hayır) staj yapmak üzere kabul edildikleri kuruma onaylatacak ve Staj Komisyonu Başkanlığına teslim edecektir. Boş form Bölüm Sekreterliğinden alınacaktır.

6- Öğrencilerimizin, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) sağlık yardımı alıp almadığını belirten bir belgenin Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğünden alınması için ekteki (Ek-3) dilekçeyi doldurulup ilgili kuruma (Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü) verecek ve cevabını alarak formu Staj Komisyonu Başkanlığına teslim edecektir. Boş form Bölüm Sekreterliğinden alınacaktır.

7- Öğrencilerimiz stajlarına Bütünleme Sınavlarının bitiminden sonra (12 Haziran 2017) başlayabileceklerdir. Staj çalışmalarının Eylül 2017 ayındaki Güz Dönemi ders kayıtlarının başlayacağı tarihten önce bitirilmesi gerekmektedir.

8- Harita Kampı (Field Geological Mapping) çalışmasına (13-23 Haziran 2017) katılacak olan öğrencilerimiz stajlarına 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlayabilecektir.

9- Yaz Okulu’nda ders alacak öğrenciler bu süre içerisinde (12 Haziran 2017-10 Ağustos 2017) yaz stajı yapamayacaklardır.

10- Staj süresi hesaplanırken, bir hafta resmi kurumlarda 5 iş günü, özel şirketlerde 6 iş günü olarak dikkate alınacaktır. Staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin hesaplanmasında hafta sonu tatilleri ile resmi ve dini bayram tatilleri göz önüne alınacaktır. Tatiller staj süresine sayılmamaktadır.

11- Staj başlangıç tarihi haftanın ilk gününden (pazartesi) itibaren olacaktır.

 

Öğrencilerimizin yukarıda belirtilen tüm işlemleri 2017 Bahar yy ders dönemi sonuna kadar (15 Mayıs 2017) tamamlamaları, staj yapacakları kurumları kesinleştirmeleri ve belgelerini Staj Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri duyurulur.

 

Prof.Dr. Fikret KAÇAROĞLU

Jeoloji Müh. Böl. Staj Komisyonu Bşk

 

Ekli Belgeler

EK1 - İlgili Makama Staj Zorunluluğu

EK2 - Staj Kabul Formu (Kurum Tarafından Doldurulacak)

EK3 - Sağlık Yardımı Dilekçe

Son Güncelleme Tarihi : 18.04.2017 17:09:28 Okunma Sayısı : 206

Son Duyurular
>