2015-2016 SKV-Fransa Konsolosluğu BURS PROGRAMI

SKV-French Embassy in Turkey  SCHOLARSHIP PROGRAM

The Embassy of France in Turkey and Sıtkı Kocman Foundation (SKV) decided to cooperate for the joint financing of  a scholarship program.

Application Requirements

SKV and The Embassy of France agree that students wishing to apply for SKV/ The Embassy of France scholarships must :

a.        be a citizen of the Republic of Turkey and under 28 years of age;

b.       be studying in the senior year/MSc of Geological Engineering Department of Mugla University(www.mu.edu.tr)

have a minimum CGPA of 2.50/4 during the period of higher education.

The fields of study are decided as follows for scholarship:

1.                    Hydrogeology

2.                    Remote Sensing and Geographical Information System

3.                    Ore Deposits

4.                    Geothermal Resources

5.                    Bioremediation

6.                    Optic Mineralogy

7.                    Volcanology

8.                    Data Mining

Application Documents

All applicants should submit their CV, transcript, motivation letter, language exam record and two reference letter to Assist.Prof.Dr. Bedri Kurtuluş (bkurtulus@mu.edu.tr) until 17 July 2015.

Selection Process

 

a.        the candidates, who have submitted their application forms and all the necessary documents, and who have successfully been selected for the final stage of review, are asked to attend  interviews in the main office of SKV.  The interview commission consists of the faculty members of the Mugla University Geological Engineering Department, representing SKV and the representatives of The French Embassy ;

 

b.       the candidates are evaluated on the following criteria: 30% consists of their CGPA, 40% consists of their foreign language exam (English or French)  results and 30% consists of their interview results.

 

Financial Support and duration of scholarship

 

 

Maximum duration of this fellowship is 12 months (non renewable).

Maximum living allowance for this fellowship is 800 Euro/month. It covers as well health insurance, tutions and various services (documentation and computer aid). The student is granted the status of “Boursier du gouvernement français”.  If it is approved by SKV and the French Embassy, travel costs.

 

SKV-Fransa Konsolosluğu BURS PROGRAMI

Türkiye’deki Fransa Konsolosluğu Sıtkı Koçman Vakfı (SKV) ortak bütçeli burs programı oluşturmaya karar vermişlerdir.

Başvuru Koşulları

 

Fransa Konsolosluğu / SKV burslarına başvurada bulunmak isteyen öğrenciler  SKV ve Fransa Konsolosluğu’nun aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 28 yaşın altında olmak;

 2. Muğla üniversitesi mühendislik fakültesi jeoloji mühendsiliği son sınıfında/yüksek lisansın’da öğrenim görüyor olmak (www.mu.edu.tr)

 1. yüksek öğretim döneminde en az GNO 2.50/4 olması.

Lisans eğitimini tamamlamış ve halen yurt dışında lisansüstü çalışmaları devam eden öğrenciler SKV / Fransa Konsolosluğu bursuna başvuramazlar.

Çalışma alanları aşağıdaki listeye göre belirlenmiştir:

 1. Hidrojeoloji

 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi sistemleri

 3. Maden Yatakları

 4. Jeotermal kaynaklar

 5. Bioremediasyon

 6. Optik Mineraloji

 7. Volkanoloji

 8. Veri Madenciliği

 

Başvuru Belgeleri

Tüm adayların oluşturdukları CV, transkript, motivasyon mektubu, Yabancı dil begelerini ve iki referans mektubunu 17 Temmuz 2015 tarihine kadar bkurtulus@mu.edu.tr (Yrd.Doç.Dr.Bedri Kurtuluş) ‘a göndermeleri gerekmektedir.

Seçim Süreci

 1. başvuru formlarını teslim eden ve gerekli tüm belgeleri ve başarı değerlendirmesinde nihai aşamaya seçilmiş adaylar, SKV ofisinde mülakata çağrılır. Mülakat komisyonu SKV, Fransa Konsolosluğu ve Muğla Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  öğretim üyeleri temsilcileri temsil eder;

 2. adayların aşağıdaki kriterler değerlendirilir:% 30 kendi GNO oluşur,% 40, yabancı dil sınav sonucu (ingilizce) ve  ve % 30 mülakat sonucularından oluşur.

 

 

Finansal Olanaklar ve bursun süresi

 

Bursun süresi en fazla 12 aylıkdır (yenilenmeden). Burs miktarı 800 euro/aylıktır. Sağlık Sigortası, harçlar ve çeşitli olanaklar (Kitap ve bilgisayar yardımı) kapsamaktadır. Öğreci “Fransa hükümet bursu” satatüsünü kazanmış olacaktır. SKV ve Fransa Konsolosluğu onay vermesi dahilinde gidiş geliş masrafları karşılanabilecektir. 

Son Güncelleme Tarihi : 24.03.2015 13:50:04 Okunma Sayısı : 238

Son Duyurular
>