Anabilim Dalları

GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Murat GÜL (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğrt. Üyesi Murat Ersen AKSOY
Dr. Öğrt. Üyesi Sena Akçer ÖN
Araş. Gör. Dr. Esra ÇETİN
Araş. Gör. Dr. Zeki Bora ÖN
Araş. Gör. Orkun TÜRE
Öğr. Gör. Özlem Yılmaz AKSOY

MİNERALOJİ-PETROGRAFİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Gonca KUŞCU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Semih GÜRSU
Dr. Öğrt. Üyesi Ceren KÜÇÜKUYSAL
Dr. Öğrt. Üyesi Jean-Luc REGNIER
Araş. Gör. Goksu USLULAR

MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA ANABİLİM DALI
Prof. Dr. İlkay KUŞCU (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Özgür AVŞAR
Araş. Gör. Ali ALUÇ
Araş. Gör. Erde BİLİR
Araş. Gör. Mehmet ÇAM

UYGULAMALI JEOLOJİ ANABİLİM DALI
Prof. Dr. Fikret KAÇAROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Ergun KARACAN
Araş. Gör. Tümay KOCA (35. Madde Dokuz Eylül Üniversitesi)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Bedri KURTULUŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
>