Tübitak Projeleri

Son Yıllarda Bölümümüz Öğretim Üyelerinin Tübitak Projeleri:

-Tübitak 1002 Projesi 116Y027, "Muğla Polyesi Kırmızı Akdeniz Toprakları (Terra Rossa): Mineralojik, Mikromorfolojik, Jeokimyasal ve Pedolojik Özellikleri", Yrd. Doç. Dr. Ceren Küçükuysal--(Devam ediyor)

-KOSGEB ARGE ve inovasyon destek programı, ODTÜ Tekmer - (2013-2015), "Suda İniş/Kalkış yapabilen Özgün Tasarımlı Amfibik İnsansız Hava Aracı (İHA) ile değerlendirilmesi ve yerinde ölçümlerle verilen doğrulanması" Yrd. Doç. Dr. Bedri Kurtuluş--(Devam Ediyor)

-Tübitak 1001 Projesi 113Y408, "Güneybatı Anadolu ve Civarının Kuvaterner Dönemi Paleoiklimi: Acogöl (Denizli-Afyonkarahisar) ve Salda Gölü'nde (Burdur) İklim Kayıtları ve Küresel Kayıtlar ile Karşılaştırılması" Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Sena Akçer -- (Devam Ediyor)

-Tübitak 1001 Projesi 112Y137, "Fethiye-Göcek Körfezi ile Köyceğiz, Alagöl, Sülüngür ve Kocagöl Göllerinin Tabanındaki Termal Kaynakların Alansal Dağılımının ve Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi" Yürütücü: Yrd.Doç.Dr.Özgür Avşar -- (Proje 2015 yılında tamamlanmıştır)

-Tübitak 1002 Projesi 113Y328, "Datça Yarımadası (Muğla) Kuvaterner Piroklastik (Pomza Düşme ve Surge) İstiflerinin Volkanolojik ve Petrolojik İncelenmesi ve Nisyros (Yunanistan) Volkanizması ile Karşılaştırıması", Yürütücü: Doç.Dr.Gonca Kuşcu -- (Proje 2015 yılında tamamlanmıştır)

-Tübitak 1512 Projesi, Teknogirişim Sermaye Desteği, "Suda İniş/Kalkış yapabilen Özgün Tasarımlı Amfibik İnsansız Hava Aracı (A-İHA) ile Türkiye Kıyılarının İncelenmesi" --(Proje 2014 yılında tamamlanmıştır)

-Tübitak 1002 Projesi 112Y212, "Asartepe Baraj Gölü'nde su bulanıklığı dinamiğinin ve su parametrelerinin insansız hava aracı (İHA) ile değerlendirilmesi ve yerinde ölçümlerle verilerin doğrulanması", Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Bedri Kurtuluş -- (Proje 2013 yılında tamamlanmıştır)

-GEKA Projesi, TR32/11/DFD-001-002, "Muğla'nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sularının Envanteri", Yürütücü: Yrd.Doç.Dr.Özgür Avşar -- (Proje 2012 yılında tamamlanmıştır)

 

MÜDEK Akreditasyonu

Bölümümüzün lisans eğitimi Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 2017 yılı itibariyle 2 yıllığına akredite edilmiştir.

Undergraduate education in our deparment has been accredited by Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Programs for 2 years starting from 2017.

GEO Alumni

Fotoğraf Albümü
Akademik Personel
Resmi Logomuz

Öğrenci Topluluğumuz

Kısayollar
İletişim
Yukarı Çık