Thesis

MSc Thesis

Günseli Erdem (2015) "GROUNDWATER QUALITY MAPPING BASED ON “GEO-ANFIS” METHOD IN A KARSTIC AQUIFER (DOGGER AQUIFER, POITIERS, FRANCE) " Joint Msc. Diploma, 52p, Supervisor: Assist.Prof.Dr. Bedri Kurtuluş & Prof.Dr. Moumtaz Razack- University of Poitiers/France

Çağdaş Sağır (2015), "ASSESSMENT OF HYDRAULIC HEAD AND HEAVY METALS INTERPOLATIONS PERFORMED BY DIFFERENT METHODS (SOFT COMPUTING AND GEOSTATISTIC) IN KARABAGLAR POLJE, MUGLA, TURKEY" Joint Msc. Diploma, 53p, Supervisor: Assist.Prof.Dr. Bedri Kurtuluş & Prof.Dr. Moumtaz Razack- University of Poitiers/France

Taner Korkmaz (2014), "Hekimhan ve Yeşilyurt alanlarındaki Kampaniyen-Mastrihtyen istiflerinin stratigrafisi ve mikrofasiyes analizi (Malatya havzası-Doğu Türkiye)--Stratigraphy and microfacies analysis of Campanian-Maastrichtian sequences in Hekimhan and Yeşilyurt areas (Malatya basin-E Turkey)", 109s. Supervisor: Prof.Dr.Murat Gül

Zeki Bora ÖN (2013), "Late Pleistocene-Holocene climatic cycles from Lake Van sediments--Van Gölü çökellerinde geç Pleyistosen-Holosen iklim kayıtlarının döngüselliği", 151s. SupervisorAssist.Prof.Dr.M.Ersen Aksoy, Assist.Prof.Dr.Sinan Özeren.

 
Shortcuts
Yukarı Çık